APPARTEMENTSRECHT

Het appartementsrecht is hybride van aard. Als appartementseigenaar bent u “gewoon” eigenaar van uw appartement maar daarnaast verplicht lid van de Vereniging van Eigenaars (VVE). Als appartementseigenaar heeft u te maken met rechten en verplichtingen als eigenaar van een appartement en rechten en verplichtingen als lid van een vereniging. Omdat u lid bent van een vereniging, neemt u deel aan vergaderingen van de VVE en bent u stemgerechtigd. Indien er besluiten worden genomen binnen de VVE bent u als eigenaar daaraan gebonden en zorgt de bestuurder voor de uitvoering van die besluiten. Soms worden er binnen de VVE besluiten genomen waar u het niet alleen niet mee eens bent, maar die in strijd kunnen zijn met de statuten van de VVE (de splitsingsakte en het splitsingsreglement).

Als u de geldigheid van besluiten wilt aanvechten, geldt een korte verjaringstermijn. Als een besluit vernietigbaar is, moet u binnen één maand na dit besluit de vernietiging inroepen. Graag helpt Groot-van Ederen Advocaat u bij het inroepen van de ongeldigheid (nietigheid van besluiten of vernietiging van besluiten).

Ook voor het instellen van (hoger) beroep tegen een uitspraak van de rechter geldt een korte termijn. Beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter over een vernietigbaar besluit moet binnen één maand worden ingesteld. Er is dus haast en iedere dag die u wacht met het inschakelen van Groot-van Ederen advocaat is er één teveel!

Uiteraard adviseert Groot-van Ederen Advocaat ook het bestuur van de VVE en procedeert Groot-van Ederen Advocaat voor de VVE tegen leden (of gebruikers van appartementen, bijvoorbeeld huurders) die zich niet houden aan de regels van de VVE. Hierbij valt te denken aan leden die zich onaanvaardbaar gedragen door de huismeester te bedreigen, andere leden van de VVE te bedreigen, gemeenschappelijke eigendommen vernielen, in de nachturen muziek draaien, enz. Als het betreffende lid zich ondanks een daartoe strekkende waarschuwing niet aan de regels van de VVE houdt, kan een ontzegging van het gebruik van het appartement opgelegd worden. Graag helpt Groot-van Ederen Advocaat u bij de besluitvorming en uiteindelijke procedure tot ontzegging van het gebruik van een appartement.