Verwerping namens een minderjarige

Als een minderjarige erfgenaam is, dan aanvaardt de minderjarige de nalatenschap van rechtswege beneficiair. De ouders (wettelijke vertegenwoordigers) van de minderjarige kunnen alleen namens de minderjarige de nalatenschap verwerpen als zij hiervoor een machtiging van de kantonrechter krijgen. Zuivere aanvaarding van een nalatenschap namens een minderjarige erfgenaam is niet mogelijk.

Voor de verwerping namens de minderjarige geldt een korte termijn van 3 maanden nadat de minderjarige erfgenaam is geworden. Door de ouders kan om verlenging van die termijn worden verzocht. Als ouders moet u opletten dat u dus binnen die drie maanden ook een machtiging voor verwerping van de kantonrechter heeft ontvangen en die verwerping inschrijft. Uw kinderen kunnen erfgenamen worden als u als ouder(s) een nalatenschap verwerpt. Dit was het geval in een zaak in Limburg, waar ouders van minderjarigen de nalatenschap van hun tante hadden verworpen. Hun kinderen werden daardoor erfgenamen in de nalatenschap van hun oudtante. Doordat de machtiging van de kantonrechters van de woonplaats van de verschillende minderjarigen te laat kwam en de aanvrager de korte termijn niet kende en daarom ook niet om verlenging had gevraagd, kwam de verwerping namens de minderjarigen te laat. De minderjarigen waren daarom erfgenamen in de nalatenschap van hun oudtante geworden. De nalatenschap hadden ze weliswaar beneficiair aanvaardt, maar dus wel aanvaardt met alle rompslomp van het regelen van de ongewenste nalatenschap voor hun ouders tot gevolg.

Ter voorkoming van problemen bij aanvaarding of verwerping van een nalatenschap neemt u contact op met Groot-van Ederen Advocaat. Maak een afspraak onder 072 792 00 65 of 06 16 99 03 01 of mailt u naar advocaat@groot-vanederen.nl.