Verzwegen goederen verbeurd bij verdeling?

Onlangs is de uitspraak van het hof Amsterdam gepubliceerd waarin het hof oordeelt over verzwegen goederen. Vader was executeur na het overlijden van moeder. In het testament van moeder heeft zij de wettelijke verdeling van toepassing verklaard. Dus kregen de kinderen alleen een niet-opeisbare vordering op vader. Vader maakte een boedelbeschrijving op en verklaarde vervolgens bij de notaris onder ede dat die beschrijving correct is. Later bleek dat vader én een bankrekening met een fors tegoed in Luxemburg had verzwegen, en € 35.000 in de kluis én een perceel op Madeira. De rechtbank oordeelde dat vader zijn aandeel in deze zaken was verbeurd. Oftewel: hij werd gestraft voor het verzwijgen en moest zijn aandeel aan de kinderen afstaan.

Het hof vond dit niet terecht: bij een wettelijke verdeling is namelijk artikel 3:194 lid 2 BW dat over verdeling van een gemeenschap gaat, niet van toepassing. De kinderen hadden dus het nakijken en kregen “slechts” hun aandeel, niet ook het aandeel van vader.

Het is dus van belang om te onderzoeken óf een erfgenaam goederen heeft verzwegen en welke erfrechtelijke bepalingen gelden. Groot-van Ederen Advocaat helpt u graag hierbij! Bel 072 792 0065 of 06 16 99 03 01. Of stuur een e-mail naar advocaat@groot-vanederen.nl