Beneficiaire aanvaarding

Bij iemands overlijden denken de nabestaanden en potentiële erfgenamen niet meteen aan de consequenties van hun handelen. De nabestaanden regelen de begrafenis, halen de huurwoning leeg of ontruimen de kamer in het verzorgingshuis, verdelen alvast wat spullen of brengen kleding of andere roerende zaken naar het goede doel. Daarbij denken de nabestaanden niet aan de consequenties van hun handelen. Door deze handelingen te verrichten kan namelijk sprake zijn van zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Dit houdt in dat de erfgenaam ook met zijn eigen vermogen instaat voor de schulden van de overledene (erflater). Zo hebben rechtbank en hof bepaald dat het op kosten van de erflater uit eten gaan een daad van zuivere aanvaarding is. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad op 22 mei 2015 in zijn uitspraak uitgemaakt dat in deze zeer specifieke omstandigheden geen sprake is van zuivere aanvaarding.
Bij gedragingen na iemands overlijden is het dus oppassen! Soms weet deze erfgenaam niet hoe de erflater heeft geleefd of komt hij voor verrassingen te staan. Vader-erflater hield er een jonge vriendin op na aan wie hij veel geld uitgaf of dacht in één klap rijk te worden aan de roulettafel. Als deze niets-vermoedende erfgenaam de roerende zaken van de erflater weggeeft of met de andere erfgenamen alvast verdeelt, kan hij voor grote financiële problemen komen te staan. Deze erfgenaam zal uiteindelijk zelf de schulden van de erflater moeten betalen.
Daarom is het vaak verstandig een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Beneficiaire aanvaarding houdt in dat u de nalatenschap alleen maar aanvaardt als zij positief is, ook wel “onder het voorrecht van boedelbeschrijving” genoemd. De nalatenschap vormt dan een afgescheiden vermogen. Dat doet u door een desbestreffende verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank waar de overledene als laatste heeft gewoond. Dan dient de nalatenschap wel te worden vereffend.
Heeft u vragen over beneficiaire aanvaarding of hulp nodig bij vereffening? Neemt u gerust contact op met Groot-van Ederen Advocaat!